آخرین بروزرسانی: سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 12:55:55
  • English (English)

چشم انداز

 چشم انداز ما :
تلاش در جهت نیل به جایگاه شایسته ملی و فرا‌ملی به مثابه یک برند سرآمد، سودآور و خوشنام در حوزه‌های کسب و کار و در راستای ایفای ماموریت و رسالت تعریف شده مبتنی بر ارزش‌های سازمانی.