آخرین بروزرسانی: سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1398 17:34:01
  • English (English)

دریافت محتواترجمه فارسي

کتاب راهنمای فائو (FAO)

پرورش ماهی در قفسهای پلی اتیلن شناور

«  دانلود  »

ترجمه فارسي

استاندارد NS-9415

محل پرورش ماهي هاي دريايي

«  دانلود  »