آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 3 بهمن 1397 10:38:04
  • English (English)

پروژه ها و فعاليتها


پروژ ه های انجام شده


1-    خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز ، تجهیزات و ماشین آلات سبك و سنگین

2-  مشاركت با شهرداري تهران (مركز خريد وفروش خودرو غرب تهران) در مجتمع سلمان

3-    سرمايه گذاري و مشاركت در اجراي طرح هاي آبزی پروری  شامل پرورش ماهی در قفس و پشت سد ( خاویاری ، قزل آلا، سي باس و ...) در سراسر كشور

4-    سرمايه گذاري در اجراي طرح هاي پرورش میگو

5-    مشاركت در طرح برق دار کردن  تعدادي چاه در شهریار و چاههای دیگر در دهلران لرستان

6-    سرمايه گذاري در  ساخت شناور شهيد طرحچي به منظور لجستيك در طرح هاي آبزي پروري

7-    سرمايه گذاري و مشاركت در ساخت کارخانه پايلوت خوراک دام از سر شاخه های نیشکر (دزفول)


پروژه های جاری و آتي

1-    سرمايه گذاري در طرح برق دار کردن 220 هزار حلقه چاه آب کشاورزی در اکثر نقاط کشور و استفاده از فناوري هاي نوين در تامين انرژي

2-    سرمايه گذاري ، تامين و تجهيز در طرح هاي پرورش ماهی قزل آلا در دریای خزر(کاسپین) با همکاری شرکت تلاشگران کاسپین البرز

3-    سرمايه گذاري در طرح هاي پرورش ماهیان خاویاری در استخرهای ماهی

4-    سرمايه گذاري در طرح هاي پرورش میگو در حوضچه های سیمانی و مزارع خاکی استخری

5-    تامین منابع مالي و انجام فاينانس خارجي در طرح احياي اراضي استانهاي خوزستان و ايلام به وسعت 550 هزار هکتار

6-    سرمايه گذاري و مشاركت در تاسیس و تولید کارخانه علوفه دام وطیور